Превантивно

Затишието на хардуерния фронт е продиктувано главно от финансово-сексуална реалност, но дори един кратък миг, в който носът случайно се е подал над голямото кафяво всичко, е предостатъчен джобовете да задрънкат весело, пълни с крепежни елементи на връщане от вездесъщия Баухаус.

На прицел този път са всички нервни точки по конструкцията, които не участват пряко в сгло-разглобителния процес, но бидейки уингнът базирани, са потенциална жертва на всеки досадник (най-често от китарно/вокално естество), който в желанието си "да помага", свойски се хваща първата изпречила му се врътка, разваляйки ъгли и отстояния, внимателно нагласяни с години.

Най-лесното решение на този проблем е сталинско, разбира се - категорично премахване на всички ненужни уингнътове и замяната им с по-обтекаеми алтернативи, неподдаващи се на интервенция от гадни китаристки пръстчета.

Точка айн - инбусен болт в средата на всички "стари" тамски стойки, който фиксира ъгъла на рамото, като в допълнение освободения от длъжност крилчат болт кацва от другата страна на стойката, заменяйки старовремската "ръчка", характерна за този модел.

Точка цвай - аналогична операция при останалите "нови" стойки, където след разкостване и добре омазани с машинно масло пръсти, се подменя един стандартен болт с шестостенна глава с по-къс, който да приеме шапкообразна гайка вместо уингнът.

Точка драй - смяна на коларските болтове във всички тилтъри с по-къси такива (първоначално закупени недостатъчно къси и съответно запознали се искрено и лично с флекса на съседа), за да може да се стегнат отново с шапкообразна гайка. Кратък WTF момент настъпва с осъзнаването, че коларските болтове в "новия" вид неназъбени тилтъри са доста по-дълги от тези в "стария", но ловко преразпределяне на суровините преборва проблема, без да се псувам прекалено много.

Както обикновено, реалистичната полза от всичко това е съмнителна и заради това лирическият герой се успокоява със самозалъгването, че друго ако не, поне е намалил общата тежест на мъртвеца с още няколкостотин грама, за което свидетелство е следната купчина изостанал материал:

Average: 2 (1 vote)

Коментирай