Subscribe to Мавзолеят

Мавзолеят

25.07.2023
Мавзолеят

Изчистване на цялото протежение от останали парчета мозайка, дупчене в бетона, нарязване, подреждане, набиване и заваряване на парчета от 6мм арматура:

25.07.2023
Мавзолеят

Изключително опасно изкъртване и изваждане на отлепили се и напукани парчета мозайка, откъм фасадата, гледаща към оживен тротоар долу:

Pages