Subscribe to Уеб-нат дизайн

Уеб-нат дизайн

Нормалната човешка логика почти никога не е на дневен ред в изискванията на г-н клиента, което се отразява в безкрайно сложната плетеница от друпалски взаимосвързаности, която успявам да издигна всеки път подобно на много крива и много крехка структура от карти.

В два паралелни проекта ненадейно се наложи да се главоблъскам над сходни проблеми покрай искания на г-н всезнаещия клиент и тъй като друпалният резултат е според скромното ми мнение идеен, го увековечавам за поколенията в тази най-нечетена категория на шлога.

... най-вероятно е технически перфектен, измислен и изпипан от далеч по-умни от мен хора и се предполага, че едва ли не би трябвало да брингне баланс ту дъ форс.

Pages