Subscribe to Уеб-нат дизайн

Уеб-нат дизайн

Покрай активната напоследък масова друпализация реших да обърна малко внимание и на настоящия многострадален шлог като го поръчкам и понатоваря с още няколко модула, ужким за подобрение.

Исканията за сайтова двуезичност са задължителни от всеки нов клиент, кой знае защо въобразяващ си, че е време да "излезне" от сковаващите предприемчивата му мисъл рамки на милата родина.

Скорошният позакъснял интерес към едно мое старо произведение успя да ме мотивира да довърша описването на друг друпалски трик, който макар и дребен, изисква известни разяснения.

Pages