Subscribe to Барабанизмо

Барабанизмо

Ровенето из барабанния архив изважда остатък от неуспешна шопинг терапия преди години - 13 инчови пружини Hi-carbon Super Sensitive, надлежно прибрани и забравени.

Ефектът на лавината, присъщ за всички барабанни безсмислици, с които пишещият тези редове се е захващал, не пропуска да се разрази в пълната си сила и тук.

И отново сме пред операционната маса, където отвътре на пациента разкрива неприемлива еклектика и още по-неприемливо качество на материалите.

Pages