Subscribe to Барабанизмо

Барабанизмо

Поредното безцелно ровене из ингилизкия ибей освен до хронични финансови несгоди, води и до съвсем неочаквани находки като тази единична степенка на много справедлива цена, която ме оставя без избор и я придобивам своевременно.

След години натрупване, най-накрая критичната маса на малките неудобства е достигната и ми се налага да превъзмогна инстинктивния страх от промяната и да извърша немислимото - да разглобя из основи и да пренаредя светая светих на вътрешното ми статукво.

Макар и с повече от тригодишна давност, е време да бъде описано за поколенията поредното шлосерско изтезание над все по-франкенщайнски разнородния двоен педал.

Pages