Subscribe to Барабанизмо

Барабанизмо

Въпреки неизбежната си комерсиална ориентираност, музикалните социални мероприятия винаги изпълват дръм гийка в мен с нетипичен ентусиазъм, защото са рядък повод да се видят на живо неща, които сме свикнали да гледаме само в изпиратирани двдта.

Поредното неделно почистване освен досада изведе на дневен ред и един момент, за чието съществуване знаех отдавна, но упорито отричах пред барабанната си съвест в името на обожествяването на една определена Марка.

След има-няма 15 години, изкарани в борба с вездесъщия музикален инструмент, най-накрая се сетих, че с безкрайно отлагане няма как да се преборят основополагащи проблеми и си взех практис пад.

Pages