Subscribe to Барабанизмо

Барабанизмо

Набраната инерция дава крила на металообработващия агресор в мен и отново разгаря позатихналия фетиш към тамски уингнътове, който наложи масова инвентаризация на военния резерв преди известно време.

Генетично залегналото в родното пост-соц съзнание на масовия мързеливец верую "луд умора нема, само се пОти" редовно багри с ведри кафяви краски работното ми ежедневие. Или по-простовато казано, хаотичната диария от идеи за пилене, дупчене, рязане и навиване на резби ми пречи да свърша каквото и да е полезно.

Поредната най-вероятно грешна стъпка в кафявото блато на лутанията за реинветнтване на все така бягащата искра на желанието доведе до необмисленото влизане в магазин и съответно излизане с кашон подръка, преди да сме се усетили изобщо какво става.

Pages