Subscribe to Барабанизмо

Барабанизмо

Инцидентно предложение от стар другар ме приобщи към занимания с нов проект, който все още не знам дали би могъл да се нарече група, но това не ми пречи да подхождам сериозно, запретвайки остатъците от ентусиазъма, изостанал след пенсионерската кончина.

Хардуерните несгоди явно се случват дори с най-прехвалените и прескъпи двубуквени марки, но когато пострадалият е приятел, освен дежурните ми язвителни коментари по адрес на производителя, винаги съм готов и да помогна.

Под един или друг предлог - дали с цел звукозаписни опити, или директни сравнения на дългогодишно трупано имущество, леко кривване от работната неприятна реалност, или чисто неподправено влечение към инструмента и идеализирана любов към музиката - отдавна описаните в поговорката крастави магарета винаги намират начин да се съберат.

Pages