Subscribe to Барабанизмо

Барабанизмо

Безкрайната лудост на пседомузикалното консуматорство взима поредната си лесна жертва в мое лице, тъй като обзет от разни ефимерни вътрешни планове, отново започнах с поредица необмислени постъпки.

Безрадостното, безсмислено, безгрупно и безметежно музикантско съществуване напоследък отчаяно се опитва да се компенсира чрез диарични изблици на консумеризъм, точно когато тържествено бях решил, че нищо повече не ми трябва.

Инцидентно разнообразяване на последния от напоследък изпразнените ми от музикален и всякакъв смисъл неделни следобеди под формата на барабанен джем с два сета и трима шумовдигачи доведе до следната поточкова равносметка:

Pages