Subscribe to Барабанизмо

Барабанизмо

Както гласи старото клише, they say a picture is worth a thousand words, особено ако са изнасилени, така че ето:

Икейските ми занимания по адрес на микрофонното окачване (описани тук) не се оказаха особено добра идея, поради едиколко си причини, водещи до нестабилност, клатене, откачане, прекалено кривене на гуузнековете и т.н. препятствия пред ентусиазма ми.

С напредването на лайняния времеви поток осъзнаването на безсмислеността, построена от камари ненужни вещи, започва да се изразява във все по-звънки шамари върху недотам убедителната маска на внушението за музикантското ми призвание.

Pages