Малък балкон - арматура

25.07.2023

Изчистване на цялото протежение от останали парчета мозайка, дупчене в бетона, нарязване, подреждане, набиване и заваряване на парчета от 6мм арматура: