Силата

Сгърчен конвулсивлно на порцелана, не мога да си представя, че би могло да съществува по-всеобхватна сфинктерна болка и телепатично съчувствам на всички анално онеправдани затворници по широкия лош свят.

Под мен се извисява величав мегалитен ансамбъл, горделиво разположил величавите си форми в древни и мистични конфигурации, а размерите им могат да притеснят и най-невпечатлителния чревен лекар.

Докато белият наелектризиран шум заглъхва в главата ми, нищо не ми остава, освен победено да отдам мисловен респект към страховитите дебри на Тъмната Страна и по-специално нейната кафява част.

Fear is the power of the Dark Side.

Average: 3.8 (9 votes)

Коментирай