Военно положение

Разрешете да доложа, че последните два дена се е разгърнал мащабен военен фронт. На равни интервали се чуват бодри картечни откоси, на моменти преливащи в по-сериозни звуци от зенитната артилерия, а съпътстващото ухание докладва за масирана употреба на бойни отровни вещества. Бомбардировките са два-три пъти дневно, като последната такава беше съставена от огромни дълбочинни мини, изпратени по наскоро пуснатата с почести и звучни салюти подводница (виж няколко поста по-надолу).

Ситуацията е нормална, всичко е кафяво. Рапорт даден, рапорт приет.