Subscribe to Кафявата страна на луната

Кафявата страна на луната

Паралелите между военното дело и кафявото ми такова очевидно нямат край. Поредната сесия се състоя в настоятелно и звучно тръбене на сбор, последващо изстрелване на голяма и бодлива морска мина под налягане, а накрая бойният кораб пусна и малко мазут на изпроводяк. И всичко това докато четях една книжка на Хашек. А той, както се знае, е най-известен на широката аудитория именно с една от най-великите (анти)военни книги изобщо.

Разрешете да доложа, че последните два дена се е разгърнал мащабен военен фронт. На равни интервали се чуват бодри картечни откоси, на моменти преливащи в по-сериозни звуци от зенитната артилерия, а съпътстващото ухание докладва за масирана употреба на бойни отровни вещества. Бомбардировките са два-три пъти дневно, като последната такава беше съставена от огромни дълбочинни мини, изпратени по наскоро пуснатата с почести и звучни салюти подводница (виж няколко поста по-надолу).

Ситуацията е нормална, всичко е кафяво. Рапорт даден, рапорт приет.

Pages