Subscribe to Кафявата страна на луната

Кафявата страна на луната

Метъл е да се изсереш два пъти в рамките на една сутрин, като всяка от продукциите да надвишава 3 килограма полезен товар и да излиза с Цезарово сечение и родилни мъки, които те карат да се чувстваш жив и пречистен. Още по-метъл е когато се окаже, че тези два процеса са единственото смислено нещо, което си свършил за целия ден.
Неделната утрин винаги започва много обещаващо, когато в просъница изрежеш двайсетсекундна могъща звучна пръдня, извиваща се през три тоналности в четвърта, а спящата ти приятелка изведнъж ококори очи и ти те прогори с изключително обвинителен поглед, след което да заспи отново в знак на протест. Чудя се дали съседите са в течение на този ми талант. Струва ми се, че няма как да не са.

Pages