Subscribe to Кафявата страна на луната

Кафявата страна на луната

Неделната утрин винаги започва много обещаващо, когато в просъница изрежеш двайсетсекундна могъща звучна пръдня, извиваща се през три тоналности в четвърта, а спящата ти приятелка изведнъж ококори очи и ти те прогори с изключително обвинителен поглед, след което да заспи отново в знак на протест. Чудя се дали съседите са в течение на този ми талант. Струва ми се, че няма как да не са.

Pages