Subscribe to Мюзик by/for dummies

Мюзик by/for dummies

Вечерната звукова картина смесва досадния фонов шум от телевидението с деликатно извиващите се синусоиди на хъркането откъм страната на любимия човек, а аз зомбирано съм се втренчил в дребния, но за сметка на това неудобен нетбууков екран.

Целокупното интернетно войнство от анонимни разбирачи и отворковци не спира да бълва неописуеми количества лайняни фонтани от глупости, като всяка незначителна сянка гръмко пледира искания или раздава средновековно категорични присъди, скрита зад тъпия си никнейм.

Наред с леко повтръснало вече венцеславене на все същите музикални герои и вялото приемане по навик на всеки следващ техен напън, все по-трудно впечатляващите се музикални рецептори много рядко регистрират раздвижване извън закостенялите рамки на ужким прогресивния ми вкус.

Pages