Subscribe to Мюзик by/for dummies

Мюзик by/for dummies

Предвид вече описаните технически несгоди на въпросното събитие, още с получаването на референтния материал ми беше ясно, че безпощадността на съдържанието му ще боли лошо отзад.

Винаги ми е тегаво изнасиленото описване на прясно отминали събития, в които съм участвал, само и само да се спази шлоговата стилистика и първоначалната ми denial реакция беше хладно да си замълча, но в крайна сметка когато нещо е направено и протекло както трябва, е хубаво да се знае и помни.

Потънал в хаотичното безвремие от грипни сополи и безкрайни друпалски css-и, естествено се сетих в последния възможен момент да сътворя скромна покана на камерната шлогова аудитория за поредното музикално деяние, в което съм намесен.

Pages