Subscribe to Мюзик by/for dummies

Мюзик by/for dummies

Сблъсъците ми с висшето музикално образнование в насраната ни родина винаги са били инцидентни и изпълнени с (основателно) недоверие както към застарелите схващания, набивани от застарели преподаватели, така и към неоправдано огромното самочувствие на младежта, произлизаща от въпросните места.

Из дебрите на лайняния нет попадаш на инфо за концерт, към който в последния момент е включен твой приятел в качеството си на светило в съответната област.

Жалките са опитите ми да докарам логаритмично плуващата динамика на барабаните в едно старо парче на Сатриани, което и до днес смятам за един от най-близките до съвършенството образци в жанра.

Pages