Subscribe to Same shit, different day

Same shit, different day

Резултатът от сивеещия работен ден е също толкова невзрачен и лишен от кафява яркост, колкото и с мъка роденото мини подобие на ежедневието ти, когато се напъваш на трона, обзет от безброй мрачни мисли на тема живот, вселена и каквото там е останалото.

Искрите от сблъсъците с извечната човешка гнус цял живот парят по все по-разпилените остатъци от така наречното ми самосъзнание и колкото повече време минава, толкова по-висока стена изграждам в опитите си да се разгранича от смрадта на всеки следващ дразнител.

Обикновените хора никога няма да разберат усещането за баланс и съвършенство, когато в ръката кацне класическата Апългейт-Феърбарн форма, отработена след десетилетия наред традиции в техниките за колене на хора.

Pages