Subscribe to Same shit, different day

Same shit, different day

Виелиците на концентрирано безмисленото ми съществуване напоследък центрофугират из съзнанието разпокъсани спомени и с наближаването на днешното преекспонирано музикално събитие успявам да ги подредя в някаква по-скоро смехотворна равносметка.

Досадният звук от вентилаторите на компютъра се смесва с бученето припукващия климатик в монотонен вечерен фон, нарушаван само от вечното скърцане на китайския ми стол и някоя друга спорадична пръдня.

Колкото и така нареченият ти здрав разум да осъзнава безмислеността на това действие, в кафявите тресавища на съзнанието ти година след година продължават да изплуват вехти спомени, свързани не толкова със значителнии случки в незначителното ти съществуване, колкото с поокаляни и изкривени от времето мисловни пясъчни замъци.

Pages