Subscribe to

След толкова досадни академични разяснения и близки кадри на железария, е време за една кратка снимкова галерия на тема сглобяване на нещото, наречено Моите Барабани.

Надявам се да ви хареса.

Който е много отворен и решава да впечатли половинката, пърдейки в синхрон с Одата на радостта, която инцидентно озвучава някаква телевизионна реклама, трябва да е подготвен винаги за превратностите на съдбата.

Вместо след задължителния половин час свирене дневно да седна и да посвиря още малко, което не би ми се отразило зле, аз обикновено обикалям критично конструкцията, оглеждам внимателно от всякакви ъгли и набелязвам нови и нови цели за мародерство.

Pages