Subscribe to

Като на всеки друг млад барабанист, разполагащ с почти нищо и безкрайно човъркащ по разложения си тактон/амати, навремето редовно зяпах шарените каталози и си мечтаех да имам голям, лъскав и сложен рак - въплъщението на рок разточителството, големите сцени, огромните комплекти и като цяло всичко, което не мога да имам.

Предмишниците болят, не можеш да пишеш на клавиатурата и си се изсипал на стола като торба с лайна, потен и изморен и смазан.

Защото допреди малко в изблик на моментна обществена значимост си решил да изринеш снега пред входа на вехтия си блок, като причините за това са неясни и включват отчасти някакви заглъхващи отзвуци от кипящата от живот младост, когато трябваше да изразходваме енергията по всякакви начини; отчасти и плахи опити за изкупване на съкооператорската вина, която изпитва всеки барабанист, живеещ и мъчещ се да свири в блок.

Pages