Subscribe to

Спрете ни тока, не искаме вода.

Спрете водата точно докато се опитваме да готвим три яденета едновременно, после спрете тока точно докато се мъчим да оправяме снимки. Върнете ни в 19ти век, да си лягаме на свечеряване, че утре нивата иска мотика, а не молитва.

През годините съм забелязал, че според неписани закони едно от основните и самодостатъчни правила прогресивът да бъде истински прогресив, е наличието на поне 12 минутно парче в репертоара, както и задължителната употреба на размер 7/8 тип ръченица.

Паралелите между военното дело и кафявото ми такова очевидно нямат край. Поредната сесия се състоя в настоятелно и звучно тръбене на сбор, последващо изстрелване на голяма и бодлива морска мина под налягане, а накрая бойният кораб пусна и малко мазут на изпроводяк. И всичко това докато четях една книжка на Хашек. А той, както се знае, е най-известен на широката аудитория именно с една от най-великите (анти)военни книги изобщо.

Pages