Subscribe to Кафявата страна на луната

Кафявата страна на луната

Приведен над фаянсовия олтар, момента се боря със синдрома Безкрайно Лайно.

Стоварвам, решавам, че съм готов, след което стоварвам пак.

Сънувах някакъв много изнервящ сън, в който обикалях из улици, магазини и пренаселени офиси за нещо и в един момент, качвайки се по едно стълбище, зловещо се насрах, ама чак си напълних гащите догоре.

Тази сутрин още със ставането изпуснах около три кубика и половина природен газ в атмосферата и толкова ми олекна, че нямаше как да не споделя този факт с широката общественост.

Pages