Subscribe to Кафявата страна на луната

Кафявата страна на луната

Още с първите мигове от събуждането вдишваш подозрителни нюанси, носещи се из замръзналия мавзолей и първоначално ги отдаваш на собствената си свръхпродукция.

В този на пръв поглед незначителен времеви интервал се оказва, че житейските превратности могат да сместят толкова широк спектър от фекални усещания, че екстремизмът на амплитудата им трябва да бъде описан с подсилващи с визуални доказателства, макар и само загатващи дълбоките вътрешно-чревни борби на лирическия герой.

Истинският ветеран от кафявия фронт знае, че винаги трябва да се вслушва в дълбоко скритото си чревно аз, дори когато сигналите са с мистично-пожелателен характер и все още се ретранслират от системата за ранно предупреждение.

Pages