Subscribe to Кафявата страна на луната

Кафявата страна на луната

Сънят е разпокъсан от сгърчващи чревни катаклизми, в резултат на което разпарям нощната тишина с виртуозно извити газови трели, звучно ехтящи в контраст с мрачната легаргия на дъжда отвън.

След разчитане на категоричните сигнали от газови съобщения, стелещи се в орбита около компютърния стол цял следобед, стратегически реших да избегна санкции от Женевската конвенция и тактически стоварих със засилка катализиращата ги радиоактивна маса.

Бойният вик на дебелото черво е категоричен, затова въпреки бързането си, отскачам за едно бързо стоварване почти на крак, преди да изчезна за репетиция.

Pages