Subscribe to Кафявата страна на луната

Кафявата страна на луната

Сгърчен конвулсивлно на порцелана, не мога да си представя, че би могло да съществува по-всеобхватна сфинктерна болка и телепатично съчувствам на всички анално онеправдани затворници по широкия лош свят.

Абсолютно безмълвен и разбит съм от могъществото на току що разказаната ми драматична случка, затова я споделям в пълния й натурален и уханен вид без съкращения:

Светът не е подготвен за стряскащо гръмката пръдня, която изстрелвам с трасировка и фугас, докато полузаспал пикая в среднощната тъмнина на порцелановата обител.

Pages