Subscribe to Кафявата страна на луната

Кафявата страна на луната

Звънецът на външната врата рязко прекъсва нагнетено звънката пръдня, която надувам от позиция нисък старт, кацнал на порцелана за трети път днес и обзет от трескаво бързане.

Сънят е разпокъсан от сгърчващи чревни катаклизми, в резултат на което разпарям нощната тишина с виртуозно извити газови трели, звучно ехтящи в контраст с мрачната легаргия на дъжда отвън.

След разчитане на категоричните сигнали от газови съобщения, стелещи се в орбита около компютърния стол цял следобед, стратегически реших да избегна санкции от Женевската конвенция и тактически стоварих със засилка катализиращата ги радиоактивна маса.

Pages