Subscribe to Кафявата страна на луната

Кафявата страна на луната

Няма и три дена откак почти инкогнито внасям своята лепта в местната канализация и нивото на фекалния радиационен фон успя да се вдигне толкова, че обичайно бездействащите измерители да затворят централния плаж.

Слочаенос?!?1!!

Още с първите мигове от събуждането вдишваш подозрителни нюанси, носещи се из замръзналия мавзолей и първоначално ги отдаваш на собствената си свръхпродукция.

В този на пръв поглед незначителен времеви интервал се оказва, че житейските превратности могат да сместят толкова широк спектър от фекални усещания, че екстремизмът на амплитудата им трябва да бъде описан с подсилващи с визуални доказателства, макар и само загатващи дълбоките вътрешно-чревни борби на лирическия герой.

Pages