Subscribe to Кафявата страна на луната

Кафявата страна на луната

Насилил съм се за пръв път от не помня и аз кога да седна да посвиря и тъкмо когато съм свикнал с метрономното темпо и започвам да разскърцвам поръждясали умения, съм грубо прекъснат от телефонно обаждане, повдигащо изключително важния въпрос как се лепи кенеф в баня.

Сгърчен конвулсивлно на порцелана, не мога да си представя, че би могло да съществува по-всеобхватна сфинктерна болка и телепатично съчувствам на всички анално онеправдани затворници по широкия лош свят.

Абсолютно безмълвен и разбит съм от могъществото на току що разказаната ми драматична случка, затова я споделям в пълния й натурален и уханен вид без съкращения:

Pages