Subscribe to Кафявата страна на луната

Кафявата страна на луната

Преди лягане превземаш порцелановия престол и с апломб снасяш щедра връзка кренвирши, за да можеш в краткотрайната еуфория да се самозалъжеш, че по някакъв начин си осмислил поредния пропилян в гледане в нищото ден.

Скучно стоварване на баласт от по-скоро корави отломки белязва поредната неугледна утрин и безцелно скролвайки екраните с ненужни икони в телефона, размишлявам над перспективата за поредния скучен ден.

Звънецът на външната врата рязко прекъсва нагнетено звънката пръдня, която надувам от позиция нисък старт, кацнал на порцелана за трети път днес и обзет от трескаво бързане.

Pages