Subscribe to Кафявата страна на луната

Кафявата страна на луната

Бойният вик на дебелото черво е категоричен, затова въпреки бързането си, отскачам за едно бързо стоварване почти на крак, преди да изчезна за репетиция.

Поредният летен метълски фестивал, бекстейдж с хаотичността и размерите на малък град, обичайните неразбории и тичане, докато нагласим скромната ни продукция.

Възходящата градация на алармиращи чревни страсти ме упътва непоколебимо към ехтящия карцер, за да избутам единствения донякъде емоционален миг в досадния безтегловно работен ден.

Pages