Subscribe to Културно-масовик

Културно-масовик

Защото твърдо отказвам да поддържам измамни добри отношения с все същите завистливи и комплексирани илитерати, съставящи родните псевдомедии, като тихо търпейки безочливата им наглост, се примирявам с повсеместната ширеща се лицемерна некомпетентност.

Въпреки че с пълна сила осъзнавам смехотворността на толкова добре познатата ми ситуация да открия нещо в момента, в който вече е писнало на всички и е спряло да е актуално, седя и изморено се взирам в белия квадрат, опитвайки се да изнамеря възможно най-подходящите думи.

Спареният от задушната сутрин задник е залепнал за изкуствения стол тип директорски, на който се разплува отчаяното ми нежелание да подхвана омачканите листове със схеми, оферти и нескопосани рисунки, за да осмисля поредния си тъп работен ден.

Pages