Subscribe to

Още с първите мигове от събуждането вдишваш подозрителни нюанси, носещи се из замръзналия мавзолей и първоначално ги отдаваш на собствената си свръхпродукция.

Непосредственото ти обкръжение е толкова изолиран и приклещен в ъгъла мини свят, че краткият ти миг на самозалъгване е с период на полуразпад, измерeн в милисекунди.

Поредна вечер на зле симулиран работен процес - check

Тичане по гащи със статива на рамо от балкон на балкон в дебнене на кадъра - check

Схващане на пръста и безкрайна поредица празни снимки на нощен квартален пейзаж - check

Pages