Subscribe to

Макар и с повече от тригодишна давност, е време да бъде описано за поколенията поредното шлосерско изтезание над все по-франкенщайнски разнородния двоен педал.

Няма и три дена откак почти инкогнито внасям своята лепта в местната канализация и нивото на фекалния радиационен фон успя да се вдигне толкова, че обичайно бездействащите измерители да затворят централния плаж.

Слочаенос?!?1!!

Още с първите мигове от събуждането вдишваш подозрителни нюанси, носещи се из замръзналия мавзолей и първоначално ги отдаваш на собствената си свръхпродукция.

Pages