Subscribe to

Приведен над фаянсовия олтар, момента се боря със синдрома Безкрайно Лайно.

Стоварвам, решавам, че съм готов, след което стоварвам пак.

Сънувах някакъв много изнервящ сън, в който обикалях из улици, магазини и пренаселени офиси за нещо и в един момент, качвайки се по едно стълбище, зловещо се насрах, ама чак си напълних гащите догоре.

Тази сутрин още със ставането изпуснах около три кубика и половина природен газ в атмосферата и толкова ми олекна, че нямаше как да не споделя този факт с широката общественост.

Pages