Subscribe to

Главата е смирено приведена, болката е по библейски пречистваща, сквернословията са сподавени между стиснати зъби, а по белия порцелан валят кървави капки, в тон с днешната празнична стилистика.

Средностатистическият Ганьо отдавна се е налял с пукница и леко оригвайки се на чесън, едвам дочаква дунавското по бенете, за да подпали с гордост всичката китайска артилерия, която е могъл да си позволи.

Понеделникът се развива като поредната хаотична поредица от бързания и закъснявания, в резултат на което чревният товар е натежал като воденичен камък когато най-сетне успявам да се добера до храма на уединението.

Pages