Subscribe to

Унилото ти сутрешно настроениe е в рязък контраст с ведрото подтичване на подопечния, току що освободил добро количество баласт насред замръзналия сутрешен ландшафт.

Поредното безцелно ровене из ингилизкия ибей освен до хронични финансови несгоди, води и до съвсем неочаквани находки като тази единична степенка на много справедлива цена, която ме оставя без избор и я придобивам своевременно.

След години натрупване, най-накрая критичната маса на малките неудобства е достигната и ми се налага да превъзмогна инстинктивния страх от промяната и да извърша немислимото - да разглобя из основи и да пренаредя светая светих на вътрешното ми статукво.

Pages